ناوگان بار در شهر کرج ساماندهی می‌شوند

ناوگان بار در شهر کرج ساماندهی می‌شوند

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری کرج در ارتباط با ساماندهی ناوگان بار گفت: ناوگان بار ۳.۵ تن به بالا مجوز تردد دریافت کنند. محسن امیدوارحسینی با اشاره به ساماندهی ناوگان بار در کلانشهر کرج، اظهار داشت: براساس مصوبه شورای ترافیک استان، مجوز تردد ناوگان بار درون شهری که تاکنون برای بالای